CONXURO TRADICIONAL DA QUEIMADA GALEGA

Mouchos, coruxas, sapos e bruxas.
Demos, trasgos e diaños,
espritos das nevoadas veigas.
Corvos, pintigas e meigas,
feitizos das menciñeiras.
Podres cañotas furadas,
fogar dos vermes e alimañas.
Lume das santas Compañas.
Mal de ollo, negros meigallos,
cheiro dos mortos, tronos e raios.
Ouveo do can, pregón da morte;
fuciño do sátiro e pé do coello.
Pecadora lingua da mala muller
casada cun home vello.
Averno de Satán e Belcebú,
lume dos cadavres ardentes,
corpos mutilados dos indecentes,
peidos dos infernales cus,
muxido da mar embravescida.
Barriga inútil da muller solteira,
falar dos gatos que andan á xaneira,
guedella porca da cabra mal parida.
Con este fol, levantarei as chamas deste lume
que asemella ó do inferno
e fuxirán as meigas a cabalo das súas escobas,
índose bañar na praia das areas gordas.
¡Oíde, oíde! os ruxidos que dan as que
non poden deixar de queimarse
no augoardente quedando así purificadas.
E cando esta brebaxe baixe polas nosas gorxas,
quedaremos libres dos males
da nosa alma e de todo embruxamento.
Forzas do Ar, Terra, Mar e Lume,
a vós fago esta chamada:
Si é verdade que tedes máis poder que a humana xente,
eiquí e agora, facede que os espritos dos amigos que estean fóra,
participen con nós desta queimada.
Autor: Mariano Marcos de Ábalo


CONJURO TRADICIONAL DE LA QUEIMADA GALLEGA

Buhos, lechuzas, sapos y brujas
Demonios, duendes y diablos,
espíritus de los nublados campos.
Cuervos, salamandras y hechiceras
hechizos de las curanderas.
Podridos tallos agujereados,
Hogas de los gusanos y alimañas.
Fuego de las Santas Compañas,
mal de ojo, negros hechizos,
olor de los muertos, truenos y rayos.
Aullido del perro, pregón de la muerte,
hocico del sátiro y pie del conejo.
Pecadora lengua de la mala mujer
casada con un hombre viejo.
Infierno de Satán y Belcebú,
fuego de los cadáveres ardientes,
cuerpos mutilados de los indecentes,
pedos de los infernales culos,
mugido de la mar embravecida.
Vientre inútil de la mujer soltera,
maullar de los gatos que andan en celo,
greña sucia de la cabra mal parida.
Con este cazo levantaré las llamas de este fuego
que se asemeja al del infierno
y huirán las brujas a caballo de sus escobas,
yéndose a bañar en la playa de las arenas gordas.
¡Oid, oid! los rugidos que dan las que
no pueden dejar de quemarse en el aguardiente,
quedando así purificadas.
y cuando este brevaje baje por nuestras gargantas,
quedaremos libres de los males
de nuestra alma y de todo embrujo.
Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego,
a vosotros hago esta llamada:
si es verdad que tenéis más poder que la humana gente,
aquí y ahora, haced que los espíritus de los amigos que están fuera participen con nosotros de esta queimada.
Autor: Mariano Marcos de Ábalo


TRADITIONAL SPELL OF THE GALICIAN QUEIMADA

Owls, barn owls, toads and witches.
Evil demonds and devils,
spirits of the snowy plains.
Crows, salamanders and sorceresses,
the spells os the quack doctors.
Rotten, hole-ridden canes,
worm holes and lairs of vermin.
Fire of the souls in torment, the evil eye,
black spells, the smell of the dead, thunder and lightening.
Dog’s bark, portents of death;
satyr’s snout and rabbits foot.
The sinful tongue of
the harridan wife of an old man.
Hell of Satan and Beelzebub,
the fire of burning corpses,
the mutilated bodies of the wretched,
farts from hellish arses,
the roar of the raging sea.
Barren womb of the single woman,
the miaiwing of cats on heat,
mangy and filthy hair of the ill-begotten goat.
With this ladle I will raise the flames
of this hell-like fire,
and the witches will flee on their broomsticks,
to bathe on the fat-pebbled beach.
Hear, hear! The howls of those who burn in the «aguardiente»
and thereby purify themselves.
And when this brew runs down our thoats,
we will be free of all the sins of our soul and of all witchcraft.
Forces of air, earth, sea and fire,
I make this call to you:
If it be true that you have more power than men,
here and now, make the spirits os the fiends
who have departed share this Queimada with us.
Autor: Mariano Marcos de Ábalo